Liity jäseneksi!

Jäseneksi liittyminen on helppoa: tutustu Pääkaupunkiseudun Cosplay Ry:n sääntöihin, ja täytä sen jälkeen liittymislomake. Lomake löytyy tältä sivulta, sääntöjen alta.

 

Säännöt

Pääkaupunkiseudun cosplay ry

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun cosplay ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, ylläpitää ja tukea ensisijaisesti nuorten cosplay-harrastusta pääkaupunkiseudulla. Cosplay-harrastuksella tarkoitetaan pukeutumista useinmiten populaarikulttuurista peräisin olevaksi hahmoksi. Cosplay-harrastukseen luetaan myös kyseisten pukujen ja niihin kuuluvien osien tekeminen, sekä pukujen valo- tai videokuvaaminen. Cosplay-harrastus liitetään Suomessa usein erityisesti japanilaiseen populaarikulttuuriin.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
-on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa.
-jakaa tietoa harrastuksesta ja antaa tietopuolista opastusta.
-mahdollistaa kaikille avoimia tapaamisia harrastajien kesken.
-järjestää yksityistilaisuuksia yhdistyksen jäsenille.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa cosplayta harrastava tai cosplaysta kiinnostunut henkilö. Jäseneksi haetaan ilmoittamalla jäsenluettelossa pyydetyt tiedot. Hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Vaikka yhdistyksen tarkoitus on ensisijaisesti edistää pääkaupunkiseudulla asuvien nuorten cosplay-harrastamista, yhdistyksen jäseneksi liittymisellä ei ole ikärajaa eikä yhdistyksen jäsenen tarvitse olla Suomen kansalainen tai asua pääkaupunkiseudulla.
Jäsenet sitoutuvat noudattamaan hyviä käytöstapoja ja ylläpitämään suvaitsevaista ilmapiiriä yhdistyksen toiminnassa. Jäsenten on ilmoitettava nimensä ja kotipaikkansa jäsenluetteloa varten.
Jäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan, käyttää äänioikeutta ja tulla valituksi yhdistyksen toimielimiin.
Jäsenistä pidetään jäsenluetteloa josta on ilmettävä jäsenen täydellinen nimi, kotipaikka ja sähköpostiosoite. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle tietoihinsa kohdistuvista muutoksista.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäsenyys yhdistyksessä on maksutonta ja liittyminen myös ilmaista, mutta yhdistys voi periä osallistumismaksua joistain tilaisuuksista.

6. Hallitus

Hallitus koostuu puheenjohtajasta ja 2-5 varsinaisesta sekä 0-6 varajäsenestä. Hallituksen toimikausi on kokonainen kalenterivuosi (12kk).
Toiminnantarkastajan toimikausi on sama kuin hallituksen toimikausi, eli kalenterivuosi. Yhdistyksellä on yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

7. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous järjestetään helmikuun aikana ja syyskokous syyskuun aikana.
Kokouksista ilmoitetaan yhdistyksen jäsenille sähköpostitse viikkoa (7vrk) ennen yhdistyksen kokousta. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Mainokset
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close